Panku Bubu Wins M1 Grandprix 2009

Manzai duo ”Panku Bubu” won the M1 Grandprix this year, in a unanimous decision over Waraimeshi and Non Style.

I was rooting for Waraimeshi, but there you go. Panku Bubu won 10 million yen (about 100K USD). Better luck next year, Waraimeshi.